Fysioterapi

Norske fysioterapeuter er høgskole/universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente. De har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Fysioterapeutens undersøkelse og behandling tilpasses den enkeltes situasjon. Mål og metode for behandlingen bestemmes ut fra en helhetlig vurdering basert på en grundig undersøkelse: Din sykehistorie, oppfatning av plagene og sosiale forhold vektlegges og sees i sammenheng med en undersøkelse av kroppen. Denne undersøkelsen er relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med.

Du skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva plagene/funksjonsproblemene skyldes og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, og i forhold til din totalbelastning (hjemme, jobb, fritid). Funksjonsproblemer påvirker og påvirkes av hva vi gjør selv, og derfor vektlegges behandlingsformer der den enkelte medvirker aktivt.

Eksempler på behandlingsformer er øvelser for koordinasjon, styrke, utholdenhet og smidighet, avspenningsteknikker, massasje og mobilisering av ledd. Fysioterapeuter plikter å holde seg faglig oppdatert, og gjennom videreutdanning og kurs skaffer fysioterapeuter seg kunnskap og ferdigheter innen en rekke flere behandlingsformer.
Du kan lese mer om hva fysioterapi er på Norsk Fysioterapiforbunds hjemmeside

Hvem kan tilby behandling med fysioterapi på Skarpsnoklinikken?


Fysioterapi
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com