Laban bevegelsesanalyse

Laban bevegelsesanalyse (eller Laban Movement Analysis) er et system for å analysere og forstå hvordan det psykiske og fysiske henger sammen og kommer til uttrykk i kroppen gjennom våre bevegelser. Terapeutisk kan dette brukes bl.a. til å hjelpe den enkelte å lære sunne og energibesparende bevegelses-vaner.

Nervesystemet styrer bevegelsene våre, og mange av hverdagens bevegelser er automatisert. Dette er for å spare oss for all den energien det krever å styre grunnleggende, men komplekse funksjoner som for eksempel å gå og spise. Å gå blir en vane, og derfor kan vi konsentrere oss om å gjøre andre ting samtidig. Slike vaner blir til og endres under påvirkning fra egne forutsetninger, hendelser og fra omgivelsene. På godt og vondt. På sitt beste er slike «bevegelses-vaner» sunne og energibesparende ved at de musklene aktiveres som er best egnet til å samarbeide for å utføre en bestemt bevegelse, og at det skjer i riktig rekkefølge. Da utnyttes kroppens utforming på beste måte, og bevegelsene føles naturlige for personen. I motsatt fall kan dårlige bevegelses-vaner føre til at en utvikler plager over tid: Et skjevt gangmønster fra en periode da den ene foten var gipset kan bli værende etter at foten er blitt helt bra igjen. Det som den gang var en velfungerende strategi vil senere være til hinder. Resten av kroppen vil prøve å tilpasse seg, med det resultat at det kan oppstå plager andre steder i kroppen og bevegelsene ikke føles helt fri lenger. 

En terapeut med fordypning i Laban Bevegelses-analyse kan analysere og forstå ditt bevegelsesmønster og hjelpe deg å lære om igjen sunne og energibesparende bevegelses-vaner.

Du kan oppleve at du får bedre kontakt med seg selv og omgivelsene, at kroppen er lett og fri, at det er «som om kroppen og jeg spiller på samme lag».

Øvelsene er enkle og tilsvarer de mest grunnleggende bevegelsene i våre daglige gjøremål: å gå, reise/sette seg, snu seg, strekke ut armen og gripe noe, osv.

Hvem tilbyr behandling med Laban bevegelses-analyse på Skarpsnoklinikken? 
Marthe Schneider

 

 

 

Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com