Silvija Abele Lic.I.S.H. MNHL, DrChem, MRSC


 

 
•Member of Norske homeopaters landsforbund, NHL, www.nhl.no                          

Member of The Irish Society of Homeopaths, www.irishhomeopathy.ie        

Member of The Royal Society of Chemistry, www.rsc.org

Practice in Skarpsnoklinikken Drammensveien 83, Oslo,http://www.skarpsnoklinikken.com/velkommen

I have obtained my PhD in chemistry 15 years ago and I still keep up my academic career (researchand chemistry teaching at the university). But thanks to the children we discovered homeopathy for our family. Since then homeopathy is my passion...

It all started more than 10 years ago when my children were sick (two of them were diagnosed with asthma) and according to theallopathic medicine prognosis for them was very sad – life withsteroid inhalers in their pockets (asthma cannot be treated, but only controlled, they say). At that stage we looked for alternatives and turned to homeopathy. Since then children are in a good health and homeopathy is extensively used in my family. Youngest child(8) has never received a single chemical medicine in his life. Jennifer Gordon is a homeopath (practicing in Dublin, Ireland) who inspired me alot and she believed that I can be a homeopath myself. I started my homeopathy studies in 2009 in the Irish School of Homeopathy (www.ish.ie/school) and I have graduated in summer 2013.

The learning never stops in homeopathy therefore I keep going back to Dublin for Postgrad courses at the Irish School of Homeopathy.

I have experience in treating different conditions, especially, female complaints (menstrual problems, fibroids, endometriosis, sterility, etc.), recurrent coughs and colds (children and adults), headaches, allergies, skin conditions and other ailments. My experience is that homeopathy can do a lot also in supporting people with mental diseases (autism, schizophrenia, etc.) and emotional troubles (grief, depression, etc.).

Since the beginning of my practice I extensively use Schussler’s Tissue salts as I see thembeing veryefficient at physical level. I also lately started to use Bowel nosodes, when appropriate I suggest Herbal tinctures for organ support and Bach flowers for emotionalwellbeing.My latest interest is in Nutrition and I think that appropriate Diet (for example, GAPS diet) can beautifully complement homeopathy (andviceversa)inthe process of cure. In March 2014 I will participate inUK certified GAPS Practitioner training course with Dr Natasha Campbell-McBride (the author of GAPS diet).

Life has brought me to several exciting countries, so I can speak Latvian, English, Russian, willunderstand you well in French, I am also learning Norwegian.

Please contact me for further information or to arrange an appointment.

Telephone         (00 47) 983 49 749
E-mail                  sabele.homeopath@gmail.com
Skype                  silvija.abele

 


 

 

 

Silvija ĀBELE Lic. I. S. H., MNHL, Dr Chem, MRSC

 

  • Norvēģijas Homeopātu biedrības biedre (Norske homeopaters landsforbund, NHL, www.nhl.no)
  • Īrijas Homeopātu biedrības biedre (The Irish Society of Homeopaths,www.irishhomeopathy.ie)
  • Karaliskā Ķīmijas biedrības biedre (The Royal Society of Chemistry,www.rsc.org)

 

Prakse Skarpsno klīnikā Drammensveien 83, Oslo, http://www.skarpsnoklinikken.com/velkommen

Pirms 15 gadiem esmu ieguvusi ķīmijas zinātņu doktora grādu (Dr Chem) un turpinu savu akadēmisko karjeru, veicot pētījumus un mācot studentus universitātē. Bet par homeopātiju ieinteresējos, pateicoties saviem bērniem, un tā ir kļuvusi par manas dzīves filozofiju un dzīvesveidu...

 

Homeopātijas stāsts aizsākās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad diviem maniem bērniem diagnosticēja astmu (pēc daudzkārtējas antibiotiku lietošanas), un saskaņā ar alopātisko medicīnu prognoze bija ļoti skumja - dzīve ar steroīdu inhalatoriem kabatā (astmu nevar izārstēt, bet tikai ar to sadzīvot kontrolējot, viņi saka). Neesot mierā ar šādu scenāriju, mēs meklējām alternatīvas un nonācām pie homeopātijas. Kopš tā laika bērni sen veseli, un mēs ģimenē turpinām lietot homeopātiskos preparātus, kad vien ir vajadzība. Mans jaunākais bērns (8 gadi) savā dzīvē vēl līdz šim nav saņēmis nevienu ķīmisko preparātu. Mana homeopāte Jennifer Gordon, kas praktizē Dublinā (Īrijā), mani ļoti iedvesmoja un viesa ticību, ka arī es pati varu būt homeopāte. 2009. Gadā es uzsāku studijas Īrijas Homeopātijas Skolā (www.ish.ie/school), un to absolvēju 2013. gada vasarā. Mācīšanās homeopātijā nekad nebeidzas, tāpēc es regulāri dodos atpakaļ uz Dublinu, lai Īrijas Homeopātijas Skolas pēcdiploma kursos turpinātu apgūt zināšanas, ko tālāk izmantot pacientu atveseļošanās veicināšanai.

Līdz šim man ir bijusi pieredze dažādu veselības problēmu ārstēšanā, it īpaši menstruālā cikla traucējumu, miomu, endometriozes ārstēšanā, kā arī neauglības gadījumos. Tāpat man bijuši daudzi pacienti ar biežas saaukstēšanās simptomiem, klepu (gan bērni, gan pieaugušie), galvassāpēm, ādas problēmām, alerģijām, u.c. Mana pieredze rāda, ka homeopātija var ļoti labi atbalstīt cilvēkus arī ar mentālām problēmām (autisms, šizofrēnija, u.c.) un emocionālo pārdzīvojumu situācijās (sēras, depresija , utt.).

 Kopš manas prakses sākuma es plaši izmantoju Šuslera audu sāļus (Schussler’s Tissue salts), jo no pieredzes redzu tos labi darbojamies organisma fiziskā līmenī. Pavisam nesen esmu sākusi pielietot arī zarnu nozodes (homeopātiskos preparātus iegūtus no zarnu mikrofloras baktērijām). Iesaku arī augu tinktūras orgānu atbalstam, kā arī Baha ziedus emocionālajai labsajūtai.

 Mana beidzamā laika interese ir par uzturzinātni, jo es domāju, ka ar piemērotu diētu var brīnišķīgi papildināt homeopātisko ārstēšanu (un otrādi). 2014. Gada martā es piedalīšos GAPS (Gut and Psychology Syndrome) konsultantu kursos Londonā, ko vadīs Dr Natasha Campbell-McBride (GAPS autore). Ar iegūto GAPS konsultanta sertifikātu es varēšu ieteikt GAPS diētu, ja tāda būtu piemērota atveseļošanās procesā.

 

Dzīve man devusi iespēju dzīvot dažādās valstīs, līdz ar to es varu brīvi sazināties latviešu, angļu, krievu valodās, pietiekami labi saprotu franču valodu,   šobrīd mācos arī norvēģu valodu.

Ja nepieciešama papildus informācija, ir jautājumi par homeopātiju vai vēlme   vienoties par konsultācijas laiku, ar mani var sazināties šādi:

 Tālrunis Norvēģijā: (00 47) 983 49 749

 Tālrunis Latvijā: (00 371) 299 123 14

 E - pasts: sabele.homeopath@gmail.com

 Skype: silvija.abele

 Mājas lapa www.curantur.lv

 

 


 
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com