Andreas Bjørndal

Homeopat MSc NAN MNHL, Akupunktør, Undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin

Andreas N. Bjørndal har arbeidet med flere former for alternativ medisin siden han startet for ca. 40 år siden.
Han etablerte “Markveien Naturmedisinske Senter” i 1983 og jobbet der til han utvidet sin praksis gjennom å grunnlegge Skarpsnoklinikken i 1993. I 2007 utvidet han ytterligere ved å starte Lyceumklinikken - NAN på den gamle Sjømannsskolen i Oslo. Nå er han tilbake på Skarpsnoklinikken 

Andreas gikk videre i sin utdanning til akupunktør, og ble uteksaminert fra Norsk Akupunktur Skole i 1988. Han har etterutdannet seg gjennom flere 2- og 3-årig etterutdannelser innen Homeopati. Han har studert under etablerte homeopater som Vithoulkas, Gray, Morrison, Herric og Sherr. Etter å ha vært med å etablere et organ der de fremste lærere innenfor homeopati i verden jevnlig møtes, har han også tilbudt etterutdannelser for mange norske homeopater. Han tok en Mastergrad i homeopati ved Uclan University i 2012.

Andreas Bjørndal har en lang rekke verv innen Homeopati bak seg, både i Norge og internasjonalt. Han har både tatt initiativ til opprettelse av, og arbeidet som styreleder i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) , European Council of Classical Homeopathy (ECCH) og International Council of Classical Homeopathy (ICCH) i perioden 1988-1996. For dette arbeidet er han blant annet hedret med æresmedlemskap i NHL i 1997. Han satt også som medlem av Aarbakkeutvalget som resulterte i en NOU om alternativmedisin. Denne har blant annet ført til att Norge har fått Europas første lov for alternativterapi. Han har undervist i de fleste land i Europa og publisert mange faglige artikler.

Andreas er en etterspurt foredragsholder innen homeopati på internasjonale kongresser, og har også vært fast foreleser ved Norsk Akademi for Naturmedisin siden 1980. I 2000 tok han over som undervisningsrektor ved Akademiet. 

Her arbeider han, ved siden av jobben som homeopat på Skarpsnoklinikken, som undervisningsrektor. Bjørndal arbeider for å bygge bro mellom alternativ- og den etablerte medisin, samt å kvalitetssikre utdannelsen innen alternativ medisin. Det siste har han gjort gjennom å være med å etablere ENHE, European Network for Homeopathy Educators.

Personlige interesser og forskning
Andreas har vært med å gjøre flere undersøkelser på utøvelsen av homeopati. Han har også utført en lang rekke homeopatiske legemiddelforsøk. Han har utviklet flere verktøy for en mer enhetlig forståelse av pasientens symptomer og plager, og verktøy for å kunne forstå prognose og utvikling av helse og sykdom.

I tillegg til å være nasjonalt og internasjonalt annerkjent innen de fleste områder knyttet til homeopati, er Andreas også regnet som en kapasitet innen pasient og student veiledning samt semiologi med spesiel fordypning i arketyper, kabbalah og egyptologi . Disse feltene er knyttet til hans hovedinteresse for hvordan mennesker danner ord, konsepter, begreper, bilder og symboler (semiologi). Han har gjennom mange år studert røttene til virkelighetsoppfatningen i den vestlige kultur gjennom kristendom og jødedom og tilbake til det gamle Hellas og Egypt. Han har funnet flere felles røtter mellom ulike oldtidenskulturer og arbeider med å trekke ut og tydeliggjøre en forståelse av dette som kan ha verdi for mennesker i dag.

Terapeutens evne til å forstå, begripe og erkjenne hva pasienten opplever og uttrykker som sitt problem, er avhengig av relasjonen som oppstår mellom terapeut og pasient. Ord og begreper er ikke bare verktøyet som brukes til å formidle våre sykdommer, men også vår opplevelse av ulike situasjoner og hele vår virkelighetsforståelse. Derfor er det å forstå språket bak språket, de fundamentale fellestrekk, arketyper eller universal-symboler, en stor hjelp for alle som arbeider med mennesker.

Som pasient hos Andreas vil du om ønskelig få mulighet til å forstå din sykdom og dine plager gjennom en enhetlig analyse. Andreas N. Bjørndal holder regelmessig kurs også innenfor disse områdene.

Andreas N. Bjørndal er en aktiv blogger (Holonity.com) og har egen youtube kanal.

For time hos Andreas, ta kontakt på
andreas@nan.no
92265200

 
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com