Bachs blomstermedisin

Blomstermedisin er uttrekk av blomster, busker og trær som ut i fra er naturmedisinsk syn kan påvirke menneskers tanke- og følelsesmønstre, og støtte evnen til selvhelbredelse.

Bachs essenser brukes først og fremst ved psykiske/emosjonelle ubalanser, og ofte som supplerende behandling. Blomstermedisin har likevel en vidtrekkende og dyptgripende virkning. En grunnleggende helbredelse forutsetter en forsoning mellom ”ønsker å være” og ”det vi er”.

Dr. Edward Bach (1886 - 1936) var en velkjent bakteriolog og forsker med omfattende legepraksis i Harley Street i London.

Han regnes som grunnleggeren av moderne blomstermedisin. Bachs livsverk var basert på studiet av grunntyper blant mennesker. Han studerte symptomene av positive og negative kvaliteter ved blomsteressensene opp i mot mennesket, og så at de fungerte som enzymer (noe som får ting til å skje) for vår indre og ytre helbredelse. Til sammenligning vet vi at vi trenger gode enzymer i fordøyelsen for å bearbeide maten og nyttegjøre næringsstoffene.

Forskning på sammenhengen mellom følelser og immunforsvar, støtter synet at følelsesmessig tilstand og fysisk helse henger sammen.

 Alle våre terapeuter utøver blomstermedisin
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com