Healing

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

Hvem tilbyr healing på Skarpsnoklinikken?
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com