Homeopati
 
Homeopati er en naturlig behandlingsform som stimulerer kroppens egen naturlige evne til å lege seg selv.
 
Homeopatisk behandling tar hensyn til helheten, det vil si hele mennesket. Alle pasientens symptomer inkluderes i behandlingsstrategien og målet med behandlingen er ikke kun å fjerne de lokale symptomene, men også å styrke pasientens generelle tilstand.
 
Homeopatiens behandlingsprinsipp er "likt helbreder likt". En homeopat vil kartlegge alle dine symptomer, og mache det med en medisin som er så lik dine symptomer som mulig.
 
En forsiktig stimulering skaper bevegelse og ringvirkninger.

Hva kan behandles?
Homeopati kan behandle både kroniske og akutte, psykiske og fysiske sykdommer og kan brukes til forebyggende arbeide ved å styrke immunnapparatet.

Homeopatisk behandling er uten bivirkninger.

Noen erfaringer
Homeopater oppsøkes av pasienter i alle aldre for nesten alle typer plager, både akutte og kroniske.

Eksempelvis kan nevnes øre-, nese- og halsbetennelser, allergi, astma, hodepine, migrene, søvnproblemer, fordøyelsesplager, urinveisinfeksjoner, eksemer og psykiske plager som angst og depresjon.

I tillegg ser man en rekke diffuse plager der mangel på diagnose og medisinske funn gjør at pasienter søker en mer helhetlig, alternativ behandling. Homeopati er en behandlingsform som setter hele mennesket i sentrum.

Hvem kan tilby homeopatisk behandling ved Skarpsnoklinikken?

 
 
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com