Minikurs/foredrag/temakvelder våren 2016.

Skarpsnoklinikken inviterer:
WHO er klar i sin tale; vi må få ned antibiotika bruken, og vi må handle raskt! Utviklingen av resistens har kommet så langt at vi risikerer alvorlige epidemier med "sinte" bakterier som tåler alle typer antibiotika.
Vi på Skarpsnoklinikken ønsker å gi deg verktøy og dele av vår kunnskap slik at du kan hjelpe deg selv og din familie. Vi har derfor jevnlig satt opp følgende minikurs/foredrag og temakvelder:
 
Ditt homeopatiske husapotek: Denne kvelden viser vi deg hvilke midler du trenger til ditt husapotek og hvordan du bruker dem. Lær å hjelpe deg selv og familien din ved øreverk, hoste, blærekatarr, forkjølelse, influensa, kvalme, oppkast, små skader og andre hverdagsplager.
 
Ditt homeopatiske reiseapotek: Hvilke homeopatiske midler bør jeg ha med på reise og hvordan bruker jeg dem?
På dette kurset lærer du hvordan du kan behandle deg selv og din familie for typiske ferie plager som diaré, reisesyke, matforgiftning, solbrenthet, jetlag og insekts bitt.
Stå styrket og trygg i møtet med fremmede mikrober, mat, kunnskap og språk.
 
Vaksinasjon fra et alternativmedisinsk perspektiv.Dagens utfordring med antibiotika kan bli morgendagens utfordring med vaksine!
Vaksinasjon er et tema som vekker sterke følelser. Det kan være vanskelig å orientere seg i møte punktet mellom industri, forskning og livvsyn. Balansen mellom individ og folkehelse trekkes også ofte frem. Dette er en temakveld for å belyse disse aspektene og se på hvilket kunnskapsgrunnlag som finnes samt hvordan syn på menneske og helse påvirker våre valg.

Antibiotika eventyret er over. I dag sliter vi med resistensutvikling, minimal satsing på nye typer antibiotika og en kraftig oppblomstring av infeksjoner med resistente bakterier. Det siste fører til at nesten 100 000 mennesker dør årlig bare i den vestlige verden. Antibiotika eventyret kan komme til å bli en katastrofe der det har ført til flere dødsfall enn det har reddet.

Snart får vi tilsvarende eller verre problemer med vaksiner.

Tross massiv vaksinering mot kikhoste, har vi i lang tid hatt årlige epidemier av kikhoste. Dette er fordi bakterien som gir kikhoste har tilpasset seg og blitt "vaksine-resistent". Dagens vaksine har på samme måte som antibiotika mistet sin effekt. Det er også mistanke om at nettopp de vaksinerte er de som har størst sjanse for å få den nye resistente varianten av kikhoste.
Et annet problem er når virus varianter som ikke vaksinen inneholder, benytter muligheten til å blomstre opp når konkurransen blir mindre. Dette har vi bl.a. sett med HPV vaksinen mot livmorhalskreft og kjønnsvorter.
Mange mennesker lever i en illusjon om at bakterier og virus er det samme som fare, smitte eller sykdom, men de fleste bakterier og virus påvirker oss ikke eller er til og med til vår nytte.
Temakvelden vil belyse hvordan virus har en viktig rolle i menneskets utvikling, hvordan vi kan behandle skader av vaksinasjon og andre viktige aspekter og utfordringer knyttet til vaksinasjon.
 
Helse, helbredelse og utvikling. Er det en sammenheng? Er eksem i hodebunnen bedre eller verre enn eksem på hendene? Er du friskest med allergi eller intoleranse? Hva er sammenhengen mellom de ulike uttrykk ved atopi (eksem, allergi og astma) og hvilket av disse er tegn på best helse?
Den nære sammenhengen mellom utvikling og sykdom er hovedfokus for denne temakvelden. Kroppen fungerer som en integrert helhet og når en sykdom følges av en annen kan dette være uttrykk for både en positiv eller negativ utvikling.

Andreas N. Bjørndal har samlet kunnskap fra ulike terapeutiske tradisjoner og forskning på området. Denne temakvelden belyser hvordan helse, helbredelse og utvikling henger sammen. Du vil lære å skille mellom terapeutiske tiltak og virkninger som gagner helsen eller svekker den. Du lærer å skille mellom effekter som er bra for helsen eller forverrer den. Sammenhengen mellom kropp og sjel har endret seg gjennom historien og konsekvensene av dette vil også bli belyst.
Vi kan love deg en spennende, inspirerende og lærerik kveld!

Ta kontakt om du ønsker å invitere venner til et kurs hjemme hos deg.


Ta kontakt
post@skarpsnoklinikken.com eller sms til vår tlf: 922 65 200
Pris: 400 kr.
Ingen forkunnskap er nødvendig.
Minimum 10 betalende pr kurs.
Linker
 
 
Følg oss på facebook eller twitter for daglige linker til nyheter og forskning innen helse og alternativ medisin.
 
http://www.girlgamesdonkey.com/
http://www.girlgamesdonkey.com/
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com