MMR vaksine

 
MMR vaksinene har blitt et virkelig kontroversielt tema de siste årene. Vi finner hele spekteret fra innbitte vaksinemotstandere som bare "vet" at dette må være feil, til de som mener at forskningen til Wakefield var falsk og at vaksinene e...r helt trygge.
Vel denne debatten, som man kan lese masse om på nettet, og se flere gode intevjuer med Wakefield på youtube, har nå blusset opp.

Italiensk rett, har stadfestet at en gutt ble autist etter MMR vaksinen og gitt ham erstatning. Minst 100 tilsvarende tilfeller bare i Italia står nå på tur. Siden dette er den samme typen MMR som Wakefields forskning berørte og som er brukt i UK, kan dette være begynnelsen på en stor sak rundt denne vaksinen.

Som respons på saken i Italia, skriver Dr. Lawrence Palevsky, MD; So, here's the tradeoff. We've gone from an encephalitis incidence rate post measles infection of .0061% to an encephalitis incidence rate post measles vaccination of 1.14% (1 in 88 children).
Altså en mye større sjanse for å få hjernebetennelse av vaksinen enn av selve sykdommen.

Dr Mercola har en artikkel med mange detaljer rundt saken: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/06/25/mmr-vaccine-caused-autism.aspx

Av denne saken kan vi stille flere spørsmål:

1. Hvor sterke økonomiske interesser ligger tilgrunn når så alvorlige konsekvenser for barn kan få så liten oppmerksomhet?
- Cochrane som er den mest uavhengige instans på medisinsk forskning, etterspør stadig vaksineprodusentene om også å vise bivirkninger og negative følger, fordi vi ikke kan vurdere om vaksiner er bra eller ikke bra uten å få frem disse fakta, som stadig holdes tilbake. Slikt skaper mistanke, hos de få som har kapasitet til å oppdage fakta.

2. Et vel så viktig spørsmål er om hele vaksinestrategien kun forflytter akutte sykdomsfenomener til mer kroniske og mer alvorlige.
Dette har samfunnsøkonomiske konsekvenser som kunne få politikere til å snu 180 grader i vaksinespørsmålet.

3. Hva er Folkehelseinsituttets rolle og hvilke interesser har de? Er det folkehelsen, eller egen forskning, aktivitet og salg?
Ett så viktig spørsmål, med så store konsekvenser for den enkelte og for folkehelsen, med så store penger i omløp og så enorme utgifter for fellesskapet burde sees på av uavhengige instanser. Minste antydning til bukken og havresekken burde vært slått hardt ned på.
Situasjonen er den motsatte.

Vi betviler altså ikke at vaksiner virker, men vi bør vite om negative effekter og langtidskonsekvenser er verdt prisen.

For de som tror på enten utvikling, en mening med sykdom eller kroppens økologi, blir vaksine spørsmålet enda mer utfordrende. Alle disse tre standpunktene hver for seg stemmer lite med vaksinering.
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com