Øreakupunktur

Øreakupunktur eller aurikkelterapi, som er det riktige navnet på behandlingen, fokuserer på å sette nåler på det ytre øret.

Teorien går ut på at øret gjenspeiler kroppens nervesystem, organer, kjertler og skjelett, og ved å stimulere med nåler påvirkes da kroppens og nervesystemets funksjoner.

Det er vitenskapelig kartlagt nervebaner mellom øret og hjernestammen.

Historien kommer fra Kina (475 f. Kr), men Hippokrates nedtegnet hvordan øreringer og andre former for stimulering av øret kunne brukes i behandling av spesielt seksuelle problemer, samt menstruasjonsplager.

Det var det den franske nevrologen Paul Nogier (1908-1996) som videreutviklet behandlingsmetoden på 60-tallet. Hans sønn førte teknikken videre etter hans død, og behandlingsformen ble ratifisert av WHO i 1990. Det er hovedsakelig i Frankrike det forskes på aurikkelteapi, og dermed også praktiseres av hver 6.lege. Det brukes både av medisinere og naturmedisinere verden over. Faget er obligatorisk ved 7 av Frankrikes medisinske fakultet.
 
Orientalsk tankegang og akupunktur brukes også i det norske helsevesen.
 
Øreakupunktur brukes blant annet til behandling av forskjellige avhenighetsproblemstillinger, som Tobakksavhengighet, alkoholavhengighet, narkotikaavhengighet, overdreven spising. Gjelder både hjelp ved avvenning og abstinensproblemer som uro, nervøsitet, overdreven appetitt osv.
 
Hvem kan tilby øreakupunktur ved Skarpsnoklinikken?
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com