Persistente organiske miljøgifter

 
POP - Persistente organiske miljøgifter - det er bare å lære begrepet!

Mange har hørt om tungmetaller og også om
radioaktivitet, radionuklider som årsak til sykdom
gjennom miljøet. Persistente organiske miljøgifter
(POP) oversatt fra Persistent
Organic Pollutants, er en samlebetegnelse på mange
ulike miljøgifter. De kalles organiske fordi de inneholder
karbon og kan være stoffer som klororganiske
plantevernmidler, industrielle kjemikalier som
PCB og PFOS, bromerte flammehemmere og
 biprodukter fra industri og forbrenning.

Av de skadelige miljøgifter vi får i oss kommer
over halvparten fra fisk, fiskelever og skalldyr.
 Men man regner fortsatt med at fisk og tran
ikke er farlig men sunt.
Dette fordi de negative effektene av å spise
fisk må veies opp mot de positive.
En gjennomsnittlig person på 70 kg må spise
mer enn 16 kg torskefilet per uke for å komme
opp mot EU sin aksept grense.

Fisk og annen sjømat har et høyt innhold av
mange næringsstoffer og en god kilde for
både proteiner, flerumettede marine
n-3-fettsyrer – som har positiv
innvirkning på hjerte- og karsykdommer – vitamin D,
vitamin B12, selen og jod.

Samtidig skal vi ikke glemme POP sine egenskaper:
• De brytes svært sakte ned i miljøet (persistens),
• De kan oppkonsentreres i organismer (bioakkumulering),
• De kan gi skadelige effekter på helse og/eller miljø (toksisk).
• De kan transporteres over lange avstander
(langtransportpotensiale)

Forskeren Jerome Ruzzin mener stoffene har
langt større innvirkning på helsa vår enn de
fleste er klar over.

Lite fysisk aktivitet og dårlig kosthold kan
ikke alene forklare den dramatiske økningen i fedme
og diabetes. Det er på tide at vi får øynene opp
for kjemiske miljøgifter, mener han.

Stadig flere i den vestlige verden rammes av
metabolsk syndrom. Det er en fellesbetegnelse
for en samling av risikofaktorer for hjerte- og
karsykdom og diabetes type 2, som overvekt
og høyt insulinnivå.

Gener, kost og fysisk aktivitet er viktige faktorer,
men POP er nå kommet i søkelyset som en mye
større faktor enn tidligere antatt.

I to ferske forsknings artikler alarmerer Ruzzin
om POP-enes negative effekt på menneskets helse.

Flere studier viser at mennesker med høy
konsentrasjon av POP-er i kroppen,
utvikler metabolsk syndrom.
Dette er oss, deg og meg, vanlige mennesker i
vanlige miljøer i henhold til Ruzzin.

En TV dokumentar viste også nylig at når mor
 ble eksponert for slike stoffer bestemte uker
tidlige i svangerskapet så hadde det store
konsekvenser for barnet. En av lidelsene som ble
 sett i dette perspektiv var den økende mengden
underlivskreft hos menn.

Normalt, bør en fornuftig sunt kosthold være
nok, men ting er ikke normale og da kan det
være lurt å tenke på hva man gjøre for å
optimalisere sin kost som en del av en
forebyggende strategi.

Det finnes også spennende forskning fra Frankrike
 som viser at dyr som får homeopatiske tungmetaller,
 for mindre skade av de samme tungmetaller
ved forgiftning. Makabre forsøk, men det viser
at det kan være en farbar vei å gi homeopatisk
PCB osv. Dette er midler som er laget,
men foreløpig vet man lite om symptombilder
og indikasjonsområder.

Når dette er sagt skal man ikke glemme at
i et kjemisk perspektiv kan dette virke skremmende,
men er kroppen kun kjemi?
Ser man på kroppen som underlagt en vital livskraft,
som har naturens visdom og evne til å rette opp
ting, så har man nok mye å hente på enkle ting
som å få i seg renest mulig, og minst prosessert mat,
rent vann, frisk luft, å være i bevegelse og aktivitet,
få hvile og søvn, og å hygge seg, være sosial,
optimalisere sin livskvalitet og gi seg selv mulighet
til å realisere seg selv, sine drømmer og ønsker.

Det er utrolig hvordan det psykiske kan gi et energikikk,
og hvordan en økt energi kan gjøre at kroppen
fungerer bedre.

Så la oss glede oss over det positive og det vi
lett kan gjøre noe med og samtidig være fornuftige
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com