Søvnlidelser
 
I en studie fra 2010 av Naudé har man sett på virkningen av individuelt tilpasset homeopatisk medisin ved søvnforstyrrelser, og sammenlignet resultatet med en gruppe som bare fikk placebo (1). Gruppen som fikk homeopatisk medisin sov i snitt 6 timer mer per uke, og gruppen som fikk narremedisin (placebo) sov 1 time mer per uke. I tillegg rapporterte homeopatigruppen forbedring på alle elleve kontrollspørsmål angående søvnen. Placebogruppen hadde bare en innledende forbedring, men den varte ikke.

Forskning som tidligere har vært gjort på søvnforstyrrelser og homeopati har vært av dårligere kvalitet, og har ikke hatt den samme individuelle tilpasningen (fire studier). Resultatene for homeopatien blir deretter. Denne forskningen er oppsumert av Cooper og Relton (2).

Vi ser her viktigheten av forskning med høy kvalitet, og som er tilpasset de homeopatiske prinsipper for å kunne trekke slutninger om homeopatiens virkning.

1. Naudé DF, Couchman IMS, Maharaj A. Chronic primary insomnia: Efficacy of homeopathic simillimum. Homeopathy 2010, 99: 63-68.

2. Cooper KL, Relton C. Homeopathy for insomnia: a systematic review of research evidence. Sleep Med Rev, 2010
Skarpsnoklinikken DA | Drammensveien 83, 0271 OSLO - Norge | Phone: 92265200 | post@skarpsnoklinikken.com